عمومی - آرشیو

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس:  علم جهاد دانشگاهی را می‌توان در شبکه‌ی تعاون روستایی نمود داد

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس: علم جهاد دانشگاهی را می‌توان در شبکه‌ی تعاون روستایی نمود داد

​​​​​​​مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس، معتقد است که امکان بروز و نمود دانش و علم موجود در جهاد دانشگاهی خصوصا در حوزه‌ی تولید محصولات گیاهی و فرآوری آنها در بستر شبکه‌ی گسترده‌ی تعاونی‌های روستایی وجود دارد.

ادامه مطلب