مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ISPA)

تعداد بازدید:۳۳۴۱

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ISPA)

 Iranian  Student's  Polling  Agency

 

کمک به فرآیند تصمیم‌گیری علمی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، به منظور تنظیم برنامه‌ها و اتخاذ راهکارهایی مناسب، با مد نظر قراردادن دیدگاه‌های افکار عمومی و گروه‌های مرتبط با سازمان‌ها، از مهم‌ترین اهداف تأسیس ایسپا است. لذا این مرکز در سال‌های فعالیت خود، ضمن اجرای طرح‌های نظرسنجی در این زمینه، توانست مشاوری امین و مطمئن برای سازمان‌های مختلف باشد. این مرکز تاکنون در فارس، طرح‌های زیادی را در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی انجام داده است، همچون پروژه‌های نظرسنجی به کارفرمایی دانشگاه شیراز، استانداری فارس، شورای شهر شیراز، شهرداری شیراز، شرکت برق منطقه‌ای فارس، جهاد کشاورزی فارس، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری، شرکت‌های خصوصی و ... ؛ برای اطلاع بیشتر می‌توانید به سایت www.ISPA.ir مراجعه نمایید.