معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۷۲۸۲

تاریخچه معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان فارس

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس، مجموعه ای است منسجم، شامل اهداف، طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های اجرایی و پژوهشی، که در یک ارتباط موضوعی با یکدیگر، اهدافی را تعقیب می‌کند که منجر به تعالی سازمانی و کسب جایگاه برجسته علمی تخصصی در حوزه سلامت می‌شود.

آدرس: شیراز، خیابان زند، ابتدای خیابان شهید فقیهی، ساختمان جهاد دانشگاهی، طبقه پنجم

تلفن: 07132337851 و 32357294

زمینه‌های فعالیت: زیر مجموعه‌های معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس عبارتند از:

گروه‌های پژوهشی:

1- علوم رفتاری

2- نانوتکنولوژی

3- ژنتیک انسانی

مراکز خدمات تخصصی:

1- درمانگاه عمومی

2- آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک

3- مرکز مشاوره‌ روانشناسی

4- دفتر بانک خون بند ناف

5- مرکز خدمات تخصصی فناوری سلامت

6- مرکز خدمات تخصصی مرآت