دفتر بانک خون بندناف رویان

تعداد بازدید:۴۶۳۸

دفتر بانک خون بند ناف رویان

سلولهای بنیادی ابتدایی ترین سلول های سازنده بدن هستند که در طول دوره رشد جنینی پرورش یافته و تبدیل به سلول های بالغ و خاصی می شوند که مسوول ساخت انواع بافت های بدن می باشند. در واقع منشأ کل اعضاء و بافت های بدن منجمله سلول های عضله قلب، سلولهای عصبی، گلبولهای قرمز خون، سیستم ایمنی، پوست و غیره سلولهای بنیادی می باشند. بعد از کامل شدن اعضاء بدن، سلولهای بنیادی مسئول ترمیم بافتهای آسیب دیده هستند و مرتباً سلولهای جدید را جایگزین سلولهای پیر و مرده می کنند، در واقع سلولهای بنیادی نقش بسیار مهمی در سلامتی و بهبودی هر یک از ما ایفا می کنند.

خون بند ناف که بعنوان خون جفتی شناخته شده است خونی است که در جنین در حال تکوین داخل رحم ، جریان دارد. پس از تولد نوزاد، خون باقیمانده در بند ناف و جفت، که غنی از سلولهای بنیادی است بعنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته می شود. سلولهای بنیادی که از بند ناف گرفته می شوند، بسیار پرتوان و نامیرا هستند و همچنین در اکثر تکثیرهای پی در پی دچار پیری نمی شود. به طوری که با تزریق یا جایگزینی آنها در مناطقی که به صورت جدی آسیب دیده اند می توانیم به بهبودی کامل دست یابیم.

سلولهای بنیادی نگهداری شده به صورت خصوصی از یک عضو خانواده می توانند در صورت همسانی و هماهنگی ( همسانی HLA ) برای دیگر اعضاء خانواده مورد استفاده قرار بگیرد.

تحقیقات به سمت استفاده از سلولهای بنیادی خون بند ناف برای درمان بیماری هایی از قبیل سکتههای قلبی ، الزایمر ، MS یا مالتیپل اسکلروزیس ، لوپوس ، دیابت و دیگر بیماری های خود ایمنی پیش می روند.

دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف فارس در تاریخ 16/5/87 همزمان با سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی شروع به کار نمود. در ابتدای 9 ماهگی با مراجعه مادر به دفتر و مطالعه فرم اولیه مشخصات ثبت گردیده و در صورت واجد شرایط بودن آزمایشات اولیه انجام می گیرد و سپس با والدین نوزاد قرارداد منعقد می گردد و شماره تماس کارشناسان خونگیر و باکس در اختیار ایشان قرار می گیرد و پس از زایمان خون بندناف جهت نگهداری به تهران ارسال تا مقدمات جداسازی و فریز سلولهای بنیادی انجام پذیرد.