معاونت فرهنگی

تعداد بازدید:۳۰۹۵

معاونت فرهنگی

فعالیت‌های فرهنگی، از ابتدای شکل‌گیری جهاد دانشگاهی، بخشی اساسی و لاینفک، از فعالیت‌های این نهاد را به خود اختصاص داده است. مشخصه اساسی فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، تکیه و توجه به حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی است.

رویکرد اساسی جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی،  ایجاد آمادگی فکری و مکتبی، در قشر جوان و در چارچوب سیاست‌های فرهنگی، جهت مقابله با تهاجم فرهنگی است.

مراکز تخصصی –  فرهنگی:

 • سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
 • سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان ایران
 • خبرگزاری بین المللی قرآنی  (IQNA)
 • خبرگزاری دانشجویان ایران (ISNA)
 • مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ISPA)
 • مرکز فرهنگی- دانشجویی امام و انقلاب اسلامی
 • مرکز گردشگری دانشجویان (ISTTA)
 • مؤسسه قرضالحسنه دانشجویان ایران
 • اداره فعالیت‌های دینی، هنری و ادبی
 • کانون تخصصی قرآن و هنرهای تجسمی
 • گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی
 • اداره فعالیت های فوق برنامه