گروه پژوهشی علوم رفتاری

گروه پژوهشی علوم رفتاری

معرفی :

علوم رفتاری یک رویکرد میان رشته ای است که با دیدگاه روانشناسی ، جامعه شناسی و بخشی از مردم شناسی به بررسی رفتار فردی و اجتماعی بشر می پردازد . برخلاف بسیاری از رشتهها که به طور منفرد در پی تحلیل حقایق خاص مربوط به رفتارهای فردی و اجتماعی انسان هستند، علوم رفتاری در تلاش است تا با رویکرد علمی یکپارچه به مطالعه انسان بپردازد. نظر به ضرورت بررسی همه جانبه رفتار انسان، گروه پژوهشی علوم رفتاری فعالیت خود را از سال 1378 آغاز نموده است.

تعداد بازدید:۱۲۹