گروه پژوهشی ژنتیک انسانی

گروه پژوهشی ژنتیک انسانی

گروه پژوهشی ژنتیک انسانی جهاد دانشگاهی فارس با توجه به اهمیت این شاخه از علوم پایه پزشکی و جایگاه ویژه شهر شیراز در شبکه بهداشت و درمان کشور از سال1380 پایه ریزی گردید و در سال 1385 موفق به کسب موافقت قطعی از شورای گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی شد.

تعداد بازدید:۶۳