معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۹۷۶

حوزه معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی به منظور انجام و گسترش پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به عنوان پل ارتباطی بین صنعت، جامعه و دانشگاه فعالیت می‌نماید .

زیرمجموعه های معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس عبارتند از:

گروه های پژوهشی:

  1. علوم رفتاری
  2. نانوتکنولوژی
  3. ژنتیک انسانی

مراکز خدمات تخصصی:

  1. آزمایشگاه تشخیص طبی
  2. آزمایشگاه ژنتیک
  3. مرکز مشاوره ژنتیک
  4. مرکز مشاوره‌ روانشناسی و خانواده
  5. دفتر بانک خون بند ناف رویان