عمومی - آرشیو

حضور جهاد دانشگاهی در نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی

حضور جهاد دانشگاهی در نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان فارس، به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج، سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی شعبه فارس با همکاری سازمان بسیج سازندگی استان در نمایشگاه "دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی استان فارس" به صورت فعال شرکت نمود.

ادامه مطلب