پژوهش و فناوری - آرشیو

استفاده از توان بومی جهاددانشگاهی در پروژه فناورانه تولید اسانس گل محمدی
رئیس جهاددانشگاهی فارس تاکید کرد:

استفاده از توان بومی جهاددانشگاهی در پروژه فناورانه تولید اسانس گل محمدی

رئیس جهاددانشگاهی فارس خاطرنشان کرد که از توان بومی و علمی جهاددانشگاهی در راه‌اندازی خط تولید اسانس تام از گل محمدی در شهرستان داراب استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب
فضای سرمایه گذاری امن و زمینه اشتغال و تولید در داراب شکل گرفته است
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس:

فضای سرمایه گذاری امن و زمینه اشتغال و تولید در داراب شکل گرفته است

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: فضای سرمایه گذاری امن و بستر ایجاد اشتغال و تولید در داراب شکل گرفته و لذا مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان فضای ترغیب از سرمایه گذارای و امنیت را ایجاد کنند.

ادامه مطلب