پژوهش و فناوری - آرشیو

برگزاری اولین نشست تخصصی استعمال دخانیات

برگزاری اولین نشست تخصصی استعمال دخانیات

اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی استعمال دخانیات در جهاد دانشگاهی فارس و به همت گروه پژوهشی علوم رفتاری، با همکاری مرکز تحقیقات کنترل دخانیات و انجمن زندگی بدون دخانیات در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۹ به صورت وبینار برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار علل اجتماعی سلامت و بیماری
به همت گروه علوم رفتاری جهاد دانشگاهی فارس برگزار شد:

وبینار علل اجتماعی سلامت و بیماری

وبینار علل اجتماعی سلامت و بیماری توسط گروه مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی و گروه علوم رفتاری جهاد دانشگاهی فارس برگزار شد.

ادامه مطلب