آموزشی - آرشیو

رئیس جهاد دانشگاهی فارس اعلام کرد:  آغاز آموزش‌های مجازی جهاد دانشگاهی فارس

رئیس جهاد دانشگاهی فارس اعلام کرد: آغاز آموزش‌های مجازی جهاد دانشگاهی فارس

رئیس جهاد دانشگاهی استان فارس از آغاز آموزش‌های مجازی در رشته‌های مختلف توسط این نهاد خبر داد و از متقاضیان خواست که برای ثبت نام به سامانه رویش معاونت آموزشی مراجعه کنند.

ادامه مطلب