آموزشی - آرشیو

بازدید فراگیران مرکز آموزش‌های تخصصی جهاد دانشگاهی فیروزآباد از مزرعه گیاهان دارویی

بازدید فراگیران مرکز آموزش‌های تخصصی جهاد دانشگاهی فیروزآباد از مزرعه گیاهان دارویی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی فارس، فراگیران دوره‌ گیاهان دارویی و طب سنتی به اتفاق مدیریت و پرسنل مرکز آموزشی فیروزآباد از مزرعه گیاهان دارویی زرگیاه این شهرستان که از بزرگترین مزارع تولید گیاهان دارویی در جنوب کشور است بازدید کردند.

ادامه مطلب