افتتاح پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۴ ۷