آزمایشگاه ژنتیک

تعداد بازدید:۲۱۹۳

آزمایشگاه ژنتیک

بدنبال جلب اعتماد پزشکان و مردم، در سال 1375 آزمایشگاه تخصصی ژنتیک جهاد دانشگاهی فارس راه اندازی شده است که علاوه بر اهالی استان فارس، از استانهای همجوار نیز مراجعه قابل توجهی به این مرکز می گردد. آزمایشگاه ژنتیک در دو بخش سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی فعالیت داشته و برحسب نوع بیماری، تکنیک خاص آن بیماری جهت تشخیص به کار گرفته می شود. خدماتی مانند کاریوتایپ، بررسی اختلالات تعدادی و ساختمانی کروموزوم ها و سایر تست های ژنتیک در این مرکز ارائه می گردد .