سازمان فعالیت‌های قرآنی (ISKA)

سازمان فعالیت‌های قرآنی (ISKA)

 

 

فعالیت‌های قرآنی و ترویج و تبلیغ متون دینی و معارف اسلامی از بدو تأسیس جهاد دانشگاهی همواره از اولیت‌های راهبردی این نهاد بوده است. تأسیس «سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور» گامی در جهت سازمان‌دهی کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای دینی جوانان و دانشجویان و دانشگاهیان بود که توسط جهاد دانشگاهی انجام شد. سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که متناسب با نیازهای جوانان به تدوین طرح‌ها و اجرای برنامه‌های ویژه دانشجویان و دانشگاهیان به موضوع «قرآن و فرهنگ قرآنی» می‌پردازد، هدف از تأسیس سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور توسعه فرهنگ دینی و قرآنی از طریق، تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم بسترسازی فرهنگی و فراهم‌سازی زمینه‌های انس بیشتر با کتاب وحی و تدبر در آن پژوهش در ابعاد مختلف در جهت ارتقای فرهنگ قرآنی و آگاهی‌های دینی دانشجویان و دانشگاهیان است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت www.iska.com مراجعه فرمایید.

تعداد بازدید:۷۳