اداره فعالیت‌های فوق برنامه

اداره فعالیت‌های فوق برنامه

 

 این اداره شامل چهار کانون فعالیتهای فرهنگی- ورزشی، فعالیتهای سمعی- بصری، برگزاری مراسم و مجامع فرهنگی، و امور نمایشگاهها میباشد که خدمات خود را در اختیار دانشجویان قرار داده، و در سطح دانشگاهها به فعالیت خود ادامه میدهد.

تعداد بازدید:۷۱