سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی فارس

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی فارس

 

 این مرکز با هدف تأمین کتاب جامعه دانشگاهی تأسیس شده است و تاکنون خدمات خود را در دو زمینه چاپ و نشر و نمایشگاه‌های دایمی کتاب ارایه کرده است. این سازمان در فارس تاکنون 10 عنوان کتاب چاپ کرده است.

تعداد بازدید:۶۹