سازمان دانشجویان

سازمان دانشجویان

  

این سازمان دارای 10 دفتر در دانشکده‌های دانشگاه شیراز، علوم پزشکی و دانشگاه علمی- کاربردی و دانشکده فنی حرفه‌ای شهید باهنر است که تاکنون صدها طرح و برنامه اعم از اردوهای علمی فرهنگی، نمایشگاه‌های مختلف، نشست‌های مختلف هنری، جلسات نمایش فیلم و نقد، سمینارهای علمی فرهنگی، بزرگداشت مشاهیر و ... را با همکاری و مشارکت مستقیم دانشجویان برگزار نموده است.

 

تعداد بازدید:۷۵