بازدید فرماندار لامرد از جهاد دانشگاهی استان فارس

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱